MH-beskrivning Cung, Clipp, Cyrac och Cumo
Lindesberg 130509 Beskrivare: Robban Axelsson

Rutor med överstruken och ljusgrå text är diskvalificerande fel enligt Rottweilerklubbens riktlinjer

 


1

2

3

4

5

1a
Kontakt
Hälsning

Avvisar kontakt – morrning och/eller bitförsök

Undviker kontakt – skyggar och drar sig undan

Accepterar kontakt – helt oengagerad, men drar sig inte undan

Tar kontakt själv eller när föraren tar kontakt. Balanserad
Inzider Ina Cyrac Cumo Cung Clipp

Intensivt kontaktbeteende mot testledaren, kan hoppa och gnälla

1b
Kontakt
Samarbete

Följer ej med trots upprepade försök att locka

Följer med motvilligt. Strävar mot föraren eller stretar åt annat håll

Följer med hela sträckan, neutral
Inzider

Följer med villigt, engagerar sig
Ina Cyrac Cumo Cung Clipp

Följer med villigt. Visar intensivt intresse mot testledaren, hoppar, gnäller

1c
Kontakt
Hantering

Avvisar. Morrar och/eller bitförsök

Undviker, drar sig undan, tar eventuellt kontakt med föraren

Accepterar, är neutral
Inzider Cung

Accepterar, svarar med kontakt-beteende
Ina Cyrac Cumo Clipp

Accepterar. Intensivt kontaktbeteende mot testledaren

2a
Lek 1
Leklust

Leker ej

Leker ej, men visar intresse

Leker – startar långsamt, men blir aktiv

Leker aktivt, startar snabbt
Cung Clipp Cyrac Cumo

Leker mycket aktivt, startar mycket snabbt
Inzider Ina Cumo

2b
Lek 1
Gripande

Griper ej

Griper ej, nosar på föremålet

Griper försiktigt eller nyper i föremålet
Clipp

Griper direkt med hela munnen
Inzider Cyrac Cung

Griper direkt, hugger föremålet
Ina Cumo

2c
Lek 1
Dragkamp

Biter ej

Biter försiktigt, släpper, håller, drar ej emot

Biter – drar emot, släpper, tar om
Cyrac Clipp

Griper direkt med hela munnen, drar emot tills testledaren släpper

Griper direkt med hela munnen, rycker, drar emot tills testledaren släpper
Inzider Ina Cumo Cung

3a:1
Förföljande

Startar ej

Startar men avbryter

Startar eller springer långsamt. Kan öka farten. Fullföljer.
Inzider

Startar med hög fart, målinriktad – bromsar in vid bytet
Ina Cyrac Cumo Clipp

Startar direkt med hög fart. Springer förbi bytet. Kan vända
Cung

3a:2
Förföljande

Startar ej

Startar men avbryter

Startar eller springer långsamt. Kan öka farten. Fullföljer.
Inzider

Startar med hög fart, målinriktad – bromsar in vid bytet
Ina Cyrac Cumo Cung Clipp

Startar direkt med hög fart. Springer förbi bytet. Kan vända

3b:1
Gripande

Nonchalerar bytet/springer ej fram

Griper ej, nosar på föremålet
Inzider Cyrac Cumo Cung Clipp

Griper tveksamt eller med tidsfördröjning
Ina

Griper direkt, släpper

Griper direkt. Behåller bytet i minst tre sekunder

3b:2
Gripande

Nonchalerar bytet/springer ej fram

Griper ej, nosar på föremålet
Inzider Cyrac Cumo Cung

Griper tveksamt eller med tidsfördröjning
Clipp

Griper direkt, släpper

Griper direkt. Behåller bytet i minst tre sekunder
Ina

4
Aktivitet

Är ouppmärksam, ointresserad, inaktiv

Är uppmärksam och lugn – står, sitter eller ligger
Inzider Ina

Är uppmärksam och i huvudsak lugn. Enstaka aktivitetsförhöjningar
Cyrac Cung

Är uppmärksam men något orolig, vandrar runt och nosar
Cumo Clipp

Är orolig. Växlar snabbt aktiviteter

5a
Avst. Lek
Intresse

Engageras ej av figuranten. Ointresserad

Kontroll. Avbrott kan förekomma

Intresserad, följer figuranten utan avbrott
Cung Cumo Inzider Ina

Intresserad, vill iväg. Enstaka startförsök
Cyrac Clipp

Mycket intresserad. Vill iväg. Upprepade startförsök

5b
Avst. Lek
Hot/Agg

Inga skall eller morrningar
Inzider Ina Cyrac Cumo Cung Clipp

Enstaka skall och/eller morrningar under momentets 1:a del

Enstaka skall och/eller morrningar under momentets 1:a och 2:a del

Visar hotbeteenden, skall och morrningar under momentets 1:a del

Visar hotbeteenden, skall och morrningar under momentets 1:a och 2:a del

5c
Avst. Lek
Nyfikenhet

Går ej fram till figuranten, ointresserad

Går fram när figuranten pratar eller bollar med föremålet

Går fram när figuranten ger sig tillkänna
Ina

Går fram till figuranten med låg kroppsställning och/eller tidsfördröjning

Går fram direkt till figuranten utan hjälp
Inzider Cyrac Cumo Cung Clipp

5d
Avst. Lek
Leklust

Visar inget intresse

Leker ej men visar intresse

Leker, griper försiktigt, släpper, drar ej emot

Griper direkt. Kan släppa och ta om. Drar emot.
Ina Clipp

Griper direkt med hela munnen. Drar emot, släpper ej
Inzider Cyrac Cumo Cung

5e
Avst. Lek
Samarbete

Visar inget intresse

Blir aktiv men avbryter

Är aktiv med figuranten när denne är aktiv
Cyrac Cumo Cung Clipp

Är aktiv med figuranten. Intresse även mot passiv figurant
Inzider Ina

Uppmanar passiv figurant till fortsatt lek

6a
Överraskning
Rädsla

Stannar, kort stopp
Cyrac Cumo

Hukar sig och stannar
Ina Cung Clipp

Gör undanmanöver utan att vända bort blicken
Inzider

Flyr högst fem meter

Flyr mer än fem meter

6b
Överraskning
Hot/Agg

Visar inga hotbeteenden
Cyrac Cumo Cung

Visar enstaka hotbeteenden
Ina Clipp

Visar flera hotbeteenden under längre tid

Visar flera hotbeteenden och någon attack
Inzider

Visar hotbeteenden och attacker som kan avslutas med bett

6c
Överraskning
Nyfikenhet

Går fram när föraren lägger ner overallen / går inte fram

Går fram när föraren sitter på huk och talar till overallen – lockar på hunden
Cung

Går fram till overallen när föraren står bredvid
Ina Clipp

Går fram till overallen när föraren gått halva sträckan
Inzider

Går fram till overallen utan hjälp
Cyrac Cumo

6d
Överraskning
Kvarstående rädsla

Ingen tempoförändring eller undanmanöver
Ina Cyrac Cumo Cung

Liten båge, eller liten tempoväxling, eller tittar bort vid någon av passagerna
Inzider

Båge eller tempoväxling vid 1:a passagen. Minskat utslag vid 2:a passagen
Clipp

Båge eller tempoväxling vid minst två passager utan minskad intensitet mellan tillfällena

Visar stort mått av rädsla eller ökad rädsla efter samtliga passager

6e
Överraskning
Kvarstående intresse

Inget intresse för overallen
Inzider Cung

Stannar upp, luktar/tittar på overallen vid ett tillfälle
Ina Cyrac Cumo Clipp

Stannar upp, luktar/tittar på overallen vid minst två tillfällen

Biter i/leker mot overallen. Intresset minskar efterhand

Biter i/leker med overallen vid två eller fler passager

7a
Ljudkänsl
Rädsla

Stannar, kort stopp
Ina
Cyrac Cumo Cung

Hukar sig och stannar

Gör undanmanöver utan att vända bort blicken
Inzider Clipp

Flyr högst fem meter

Flyr mer än fem meter

7b
Ljudkänslt
Nyfikenhet

Går inte fram

Går fram när föraren sitter på huk och talar till skramlet – lockar på hunden

Går fram till skramlet när föraren står bredvid

Går fram till skramlet när föraren gått halva sträckan

Går fram till skramlet utan hjälp
Inzider Ina Cyrac Cumo Clipp Cung

7c
Ljudkänsl
Kvarstående rädsla

Ingen tempoförändring eller undanmanöver
Inzider Ina Cyrac Cumo Cung Clipp

Liten båge, eller liten tempoväxling eller tittar bort vid någon av passagerna

Båge eller tempoväxling vid 1:a passagen. Minskat utslag vid 2:a passagen

Båge eller tempoväxling vid minst två passager utan minskad intensitet mellan tillfällena

Visar stort mått av rädsla eller ökad rädsla efter samtliga passager

7d
Ljudkänsl
Kvarstående intresse

Inget intresse för ljudkällan
Ina Cyrac Cumo Clipp

Stannar upp. Luktar tittar på ljudkällan vid ett tillfälle

Stannar upp. Luktar på ljudkällan vid minst två tillfällen
Inzider Cung

Biter i/leker mot skramlet. Intresset avtar efterhand

Biter i/leker med skramlet vid två eller fler passager/td>

8a
Spöken
Hot/Agg

Visar inga hotbeteenden

Visar enstaka hotbeteenden

Visar flera hotbeteenden under längre tid
Oops Ina Cyrac Cumo Cung Clipp

Visar flera hotbeteenden och någon attack
Inzider

Visar hotbeteenden och flera attacker

8b
Spöken
Kontroll

Enstaka kontroll, därefter inget intresse/skärmar av sig

Tittar till mot spökena då och då

Kontrollerar/handlar mot spöken. Långa avbrott

Kontrollerar/handlar mot båda spökena. Kortare avbrott
Ina Cyrac Cumo

Kontrollerar / handlar mot båda spökena under hela momentet
Inzider Cung Clipp

8c
Spöken
Rädsla

Uppehåller sig i huvudsak framför eller bredvid föraren

Uppehåller sig i huvudsak framför eller bredvid föraren. Någon avståndsreglering
Cumo Cung

Uppehåller sig i huvudsak framför eller bredvid föraren. Pendlar mellan flyktstart och kontroll
Inzider

Uppehåller sig i huvudsak bakom föraren. Pendlar mellan flyktstart och kontroll
Cyrac

Flyr längre än kopplets längd. Kan ta stöd av publiken eller lämna platsen
Ina Clipp

8d
Spöken
Nyfikenhet

Går fram när föraren tagit av figurantens förklädnad
Ina Cung Clipp

Går fram när föraren talar med figuranten/lockar på hunden
 Cyrac

Går fram till spöket när föraren står bredvid

Går fram till spöket när föraren gått halva avståndet
Inzider

Går fram till spöket utan hjälp
Cumo

8e
Spöken
Kontakt

Avvisar eller undviker kontaktförsök
Ina Cung Clipp

Accepterar kontakt – helt oengagerad, men drar sig inte undan

Besvarar kontakt när figurant bjuder

Tar kontakt själv, balanserad
Inzider Cyrac Cumo

Intensivt kontaktbeteende mot figurant. Kan hoppa och gnälla

9a
Lek 2
Leklust

Leker ej

Leker ej, men visar intresse

Leker – startar långsamt, men blir aktiv

Leker aktivt, startar snabbt
Inzider Cyrac Cung Clipp

Leker mycket aktivt, startar mycket snabbt
Ina Cumo

9b
Lek 2
Gripande

Griper ej

Griper ej, nosar på föremålet

Griper försiktigt eller nyper i föremålet
Cyrac

Griper direkt med hela munnen
Inzider Cung Clipp

Griper direkt, hugger föremålet
Ina Cumo

10
Skott

Visar ingen berördhet. Snabb kontroll och sedan helt oberörd
Inzider Ina Cyrac Cumo Cung Clipp

Kontroller som försvinner efter första skotten. Bryter men upptar startad aktivitet

Avtagande reaktioner på skotten / riktar intresse mot skytten / återgår till aktivitet / passivitet

Avbryter aktivitet/låser mot skytten. Kan ej återgå till lek/passivitet

Kvarstående oro efter flera skott. Avbryter efter tydliga flykttendenser/avstår skott